Supersense auttaa Kemin Energia ja Vesi Oy:tä tekemään oikeita valintoja

2.3.2020|Jani Peurasaari (KenVe) ja Harri Lääveri
supersense pilvipalvelu raportointi

Datamurros on yksi aikamme suurimpia ilmiöitä ja se koskettaa kaikkia aloja, energiateollisuus mukaan lukien. Modernit voimalaitosten automaatiojärjestelmät keräävät dataa kaikesta mahdollisesta tuotantoon liittyvästä. Tuo data on kuitenkin tyypillisesti lukittuna järjestelmän sisään. Tämä oli syy, jonka vuoksi me otimme Supersense Analyticsin käyttöön samalla kun modernisoimme automaatiojärjestelmän.

Nyt data on kaikkien saatavilla turvallisesti ja sen merkitys arkisessa työskentelyssä on suuri.

 

Pilvipohjaisuus tuo tiedon kaikkien saataville helposti

Supersense Analytics perustuu siihen, että se noutaa tuotantodatan kaukokäyttöjärjestelmästä, tallentaa sen Azure-pilvipalveluun ja yhdistelee luvut käyttäjien kannalta helposti luettavaan muotoon. Raporttinäkymään pääsee käsiksi verkkoyhteyksien puitteissa missä ja millä laitteella tahansa. Tämä datan saaminen kaikkien nähtäville on erittäin merkittävä asia meille.

Kaukokäyttöjärjestelmään, josta data on peräisin, emme voi antaa pääsyä kuin niille, joiden työn kannalta se on välttämätöntä. Supersense Analytics ei kuitenkaan sisällä takaisinkytkentää kaukokäyttöjärjestelmään, joten sen luomaan raporttinäkymään voidaan antaa näkyvyys kaikille sitä tarvitseville - aina tuotannon työntekijöistä hallituksen puheenjohtajaan.

 

Yhdistyminen tuttuihin työvälineisiin varmistaa, että työkaluja käytetään

Microsoftin tuoteperheen ratkaisut ovat kaikille tuttuja ja meilläkin on Office 365 -tilit käytössä kaikilla työntekijöillä. Samoilla tunnuksilla päästään näkemään myös tuotannon reaaliaikainen tilannekuva sekä päästö- ja muut raportit.

Helppokäyttöisyydellä onkin suuri merkitys siihen, että dataa todella tarkastellaan ja hyödynnetään.

 

Automaattinen raportointi helpottaa päätöksentekoa

Automaattinen raportointi helpottaa monien henkilöiden työskentelyä monella eri tavalla. Esimerkiksi talousosasto näkee raporteista öljysäiliöiden pinnanmuutokset. Näin he saavat helposti siirrettyä tiedon käyttöomaisuuskirjanpitoon. Samoin vedenkulutusta voidaan seurata helposti, joka auttaa meitä esimerkiksi paikantamaan mahdolliset vuodot kaukolämpöverkossa.

Aiemmin päästöraportit tehtiin jossain määrin käsityönä, mutta nyt myös ne saadaan täysin automaattisesti. Tämä helpottaa tietysti viranomaisille tehtävää raportointia, mutta sillä on suuri merkitys myös tuotannon päästötehokkuuteen. Päivittäin automaattisesti muodostetut raportit kertovat aina edellisenpäivän tapahtumista ja näiden säännöllinen tarkastelu auttaa asianomaisia löytämään keinoja parantaa päästötehokkuutta.

 

Myös kaukolämpöverkon vikojen paikantaminen helpottuu

Supersense Analyticsin raportoinnin kautta myös kaukolämpöverkon työnjohtajat saavat lähes-reaaliaikaisen näkymän kaukolämpöverkon toimintaan. Tätä pystytään hyödyntämään esimerkiksi siten, että loppuasiakkaan ilmoittaessa, ettei tämän kotona lämmitys toimi, pystytään raportoinnista helposti ja nopeasti selvittämään, onko vika tuotannossa, verkossa vai asiakkaalla itsellään.

Tämän merkitys on moninainen: Asiakasta kyetään palvelemaan paremmin, saadaan nopeasti selville mahdolliset ongelmatilanteet kaukolämpöverkossa sekä saadaan minimoitua ongelmien taloudelliset ja ympäristölliset vaikutukset.

 

Data ohjaa arkea yhä enemmän

Kun Supersensen hyödyntäminen organisaatiossamme syvenee uuden biolämpölaitoksen valmistuttua, tulee data ohjaamaan yhä useamman Kemin Energia ja Vesi Oy:n työtekijän arkea. Otamme tuolloin käyttöön tuotantotarpeen ennusteet, ja se tulemaan olemaan yksi tuotannon työntekijöiden tärkeimpiä työkaluja.

Lisäksi pohdimme Microsoftin Teamsiin kytkeytyvän huollon työnohjausjärjestelmän, Supersense Alarmsin, käyttöönottoa. Tämä tulisi muuttamaan huollon sekä vikapäivystyksen työtapoja huomattavasti datavetoisempaan ja tehokkaampaan suuntaan.

Data on tulevaisuudessa yksi liiketoiminnan tärkeimmistä aineettomista varoista. Supersense auttaa meitä saamaan sen parhaaseen mahdolliseen hyötykäyttöön.


13.8.2021| Antti Lehikoinen

Hajautetun kaukolämpötuotannon seuranta Supersense Analyticsin avulla

Kaukolämpö supersense tilannekuva
26.7.2021| Katri Keltikangas

Hyödynnä tekoäly ja koneoppiminen liiketoiminnassa

supersense KoneOppiminen TekoÄly
25.7.2021| Innotect Oy

Asiantuntijaesittely: Aapo Jaakkola

Innotect Asiantuntijamme MeidänTiimi

Näytä kaikki