Supersensen ennusteista lisäpotkua kaukolämmön tuotantotehoon

Harri Lääveri
Kaukolämpö data ennuste

Tuotannon optimaalinen teho on taloudellisen kannattavuuden salaisuus useimmilla toimialoilla, niin myös kaukolämmön tuotannossa. Tuotanto voi kuitenkin muodostua useista lämpölaitoksista, fossiilisilla polttoaineilla toimivasta varatuotannosta, ostotehosta ja kaukokylmästä. Kokonaistuotannon tehokkuuden seuraaminen, saati parantaminen, voi muodostua haasteelliseksi, mikäli reaaliaikaista tietoa ei ole saatavilla yhtenäisestä näkymästä. Mikäli tuotantotehoa mielitään parantaa, on reaaliaikaisen tilannekuvan tarjoava ratkaisu hyvä ensimmäinen askel. Seuraava askel voisi olla tuotantotarpeen ennusteet. 

Supersense tuotteilla on mahdollista saada reaaliaikainen tilannekuva koko tuotannon tilanteesta, josta kyetään edelleen porautumaan yksittäisiin tuotantolaitoksiin aina tuotantoprosesseihin asti. Data on peräisin valvomojärjestelmästä tai suoraan tuotannosta. 

Nyt kykenemme parantamaan edellytyksiä tuotannon tehostamiseen vielä enemmän, 66 tuntia tulevaisuuteen ulottuvilla tuotantotarpeen ennusteilla. 

 

Tuotantotehokkuuden parantamisen haasteet liittyvät dataan 

Tuotannon optimaalisen tehokkuuden aikaansaaminen on sinänsä yksinkertaista. Tehoa on kyettävä tuottamaan juuri sen verran, kuin kullakin hetkellä on tarpeellista. Ei yhtään enempää, eikä vähempää. 

Käytännössä tämä on toki perinteisesti ollut paljon haasteellisempaa, sillä kokonaistuotannon seuraaminen reaaliajassa on ollut varsin haasteellista, ellei mahdotonta. Varsinkin niissä yrityksissä, joilla tuotantolaitoksia on useita. 

Myös yksittäisissä lämpölaitoksissa tuotannon optimaalisuutta on tavoiteltu työntekijöiden ammattitaitoon perustuvilla valistuneilla arvauksilla sen sijaan, että käytössä olisi ollut tarkkaa dataa tuotannon tilanteesta. Lisäksi tulevan tuotantotarpeen ennustaminen on sekin ollut haasteellista. 

 

Supersensen avulla oikea määrä tehoa, oikeaan aikaan  

Näihin haasteisiin Supersensen avulla kyetään tuomaan muutos. Kaikkien tuotantolaitosten data saadaan kytkettyä Supersensen analytiikkapalveluun ja jalostettu tuotantodata kyetään esittämään reaaliaikaisesti sekä kokonaistilannekuvana että yksittäisten laitosten osalta. Tämä antaa tuotannosta vastaaville seurantavälineen, jonka avulla voidaan varmistaa, että tuotannossa suositaan omaa tuotantoa ja että kaikki laitokset tuottavat tarpeeseen nähden optimaalisen määrän tehoa. Mikäli jossakin laitoksessa suoritetaan esimerkiksi huoltotoimenpiteitä, voidaan työkalun avulla seurata myös sitä, että muulla tuotannolla kompensoidaan yhden vajaatuotanto. 

Lisäksi tuotantodatan analytiikkaan, säätietoihin ja sääennusteisiin perustuvilla ennusteilla kyetään arvioimaan tarkasti tuotantotarvetta seuraavan 66h ajalle. 

  

Useammat laitokset ja tuotantomuodot kyetään huomioimaan  

Kaukolämpöyrityksiä on erilaisia ja vaihtelua on erityisesti sen suhteen, minkä verran lämpökeskuksia tai esimerkiksi kaukojäähdytyksen tuotantoa yrityksellä on. Mitä useampia tuotantolaitoksia yrityksellä on, sitä haasteellisemmaksi kokonaistilanteen seuranta ja optimointi käy ilman yhtenäistä tilannekuvaa. 

Supersenselle tämä ei kuitenkaan aseta mitään rajoitteita, niin kauan kuin tuotannosta kertyvää dataa saadaan käsiteltäväksi. Kaikki data ohjataan energiayrityksen omistamaan Microsoftin Azure pilvipalveluun, jossa data analysoidaan, käsitellään ja muotoillaan mm. tuotantotehokkuuden parantamisen kannalta hyödyllisiksi näkymiksi. 

Myös ennusteita kyetään toteuttamaan sekä kaukolämmön että -jäähdytyksen tarpeisiin. Ennusteiden tarkkuuden määrittää käytettävissä oleva historiatieto. Mutta vaikka historiatietoa puuttuisikin, saadaan ennusteet tarvittaessa nopeasti käyttöön ja niiden tarkkuus vain paranee, kun tietoa kertyy lisää. 

 

Palvelumme kehittyvät jatkuvasti 

Tuotantotehon parantamiseksi entisestään, olemme lisäksi kehittämässä ratkaisua, jonka avulla jatkossa kyetään optimoimaan myös tuotantoon ajettavan materian käyttö.  

Jos lämmöntuotanto perustuu useisiin eri tuotantotapoihin, kyetään näiden käyttöä ohjaamaan ja optimoimaan siten, että lämmitystehoa saadaan tuotettua mahdollisimman kustannustehokkaasti. 

 

Supersense tarjoaa työkalut tuotantotehon parantamiseen palveluna 

Supersense on palvelu. Datan omistaa asiakasyritys, me huolehdimme datan laadusta ja palvelun toiminnasta. Siitä ei ole vaaraa, että investoinnin jälkeen jäisi yksin varmistamaan ratkaisun toiminnan ja soveltuvuuden liiketoiminnan tarpeisiin. Mikäli datan hallinnointiin halutaan myöhemmin joku toinen taho, emme halua tätäkään estää. Haluamme rakentaa asiakassuhteen mieluummin laadukkaan palvelun ja saavutettujen tulosten päälle.  

Oletusarvoisesti Supersensen hyödyntäminen ei vaadi asiakasorganisaatiolta lähtötilanteessa muuta kuin Office 365 käyttöä. 

Askelmerkit kaukolämmön tuotannon tehostamiseen eivät ole koskaan olleet näin selkeät. 


Harri Lääveri

Sähkönsäästöä SUPERSENSE Econ avulla

Reaaliaikainen data eco sähkö
Antti Lehikoinen

Hajautetun kaukolämpötuotannon seuranta Supersense Analyticsin avulla

Kaukolämpö supersense tilannekuva
Katri Keltikangas

Hyödynnä tekoäly ja koneoppiminen liiketoiminnassa

supersense KoneOppiminen TekoÄly

Näytä kaikki