Omalla datalla saa tehdä mitä haluaa – 3 tapaa lisää hyödyntää dataa energiateollisuudessa

Antti Lehikoinen
Reaaliaikainen data raportointi ennakoiva huolto

Dataa on kaikkialla, sitä syntyy jatkuvasti lisää ja koko ajan keksitään myös uusia tapoja hyödyntää sitä. Kuten blogissamme olemme aiemmin kertoneet, on datan omistaminen kriittistä, mikäli energiayhtiö haluaa mukaan näiden datasta hyötyvien joukkoon. Kollegani on myös kattavasti käsitellyt tapoja, joilla data ja datan pohjalta luotu reaaliaikainen tilannekuva mahdollistaa tuotannon tehostamisen ja päästötehokkuuden parantamisen. Yrityksen liiketoiminnan ja yhteiskuntavastuun kannalta nämä ovatkin ensisijaisia kehityskohteita.  

Dataa voidaan kuitenkin hyödyntää myös monin muin tavoin. Tässä blogissa nostan esille sellaisia tapoja hyödyntää dataa, jotka eivät välttämättä ole ensimmäisenä mielessä, mutta jotka yhtä kaikki tehostavat energiayhtiön toimintaa; Kyse on samasta datasta, jolla myös tuotanto- ja päästötehokkuutta parannetaan.

Tämä ei ole kaiken kattava lista, eikä ole sellaiseksi tarkoitettukaan. Tarkoituksenani on pikemminkin maalata jonkinlainen panoraama siitä, mihin kaikkiin energiayhtiön toimintoihin data ulottuu. 

 

1. Poikkeustilanteita ja syy-seuraussuhteita kyetään selvittämään helpommin

Tuotannossa tapahtuu väistämättä poikkeustilanteita, joista osalla voi olla ikäviäkin seurauksia. Niiden havaitseminen voi jo itsessään olla haasteellista, mutta todellinen vaikeus voi piillä niiden selvittämisessä. 

Datan avulla poikkeustilanteisiin johtaneiden syy-seuraussuhteiden selvittäminen on huomattavasti helpompaa. Kun kaikesta jää jälki, on tilannetta helpompi analysoida jälkikäteen. Eikä tämä toki rajoitu pelkästään poikkeustilanteisiin, vaan datasta voidaan selvittää syy-seuraussuhteita mistä tahansa askarruttavasta ilmiöstä tuotannossa. 

Jäljitettävyys tarkoittaa myös todennettavuutta: Tehtyjen toimenpiteiden vaikutukset voidaan osoittaa niin ikään datalla. Data ja data-analyysi on siis tehokas työkalu toimintavarmuuden parantamisessa. 

 

2. Medialle, asiakkaille ja sidosryhmille viestiminen helpottuu

Kun data on energiayhtiönne hallussa, voitte tehdä sille mitä haluatte, sekä esittää sitä missä ja miten haluatte. Toki raakadatan, tai edes aggregoidun datan, esittäminen sellaisenaan esimerkiksi medialle ei ehkä ole hyödyllistä tai edes järkevää, mutta sen sijaan jalostetusta datasta muodostettujen graafisten raporttien helppo esitettävyys auttaa varmasti monessa tilanteessa.  

Voitte esittää onnistumisia päästöjen vähennyksissä medialle ja kuluttajille haluamallanne tavalla. Energiayhtiön verkkosivuille voidaan tuoda lähes reaaliaikainen näyttö tai graafi esimerkiksi tuotannon tehosta.

Muille sidosryhmille tai esimerkiksi yhtiön hallitukselle on helppo raportoida tuotantotehokkuudesta, kun graafiseen näkymään päästään käsiksi jopa matkapuhelimella. Oli kyse sisäisestä tai ulkoisesta raportointitarpeesta, voidaan datan päälle rakennetuilla ratkaisuilla tuoda yhtiön toimintaan juuri niin kattavaa ja läpinäkyvää raportointia kuin halutaan. 

 

3. Ennakoivat toimenpiteet, joilla vähennetään ja lyhennetään keskeytyksiä tuotannossa

Mitä enemmän kyetään ennakoimaan potentiaalisia katkoja tai hidasteita tuotannossa, sitä varmempaa ja tehokkaampaa tuotantokin on. Jos puhutaan huoltotoimenpiteistä, käytännössä tämä on perinteisesti tarkoittanut sitä, että huoltokatkokset suunnitellaan etukäteen ajankohtaan, jolloin tuotannon tarve on vähäisin ja kuluvia osia pyritään vaihtamaan niin paljon kerralla kuin mahdollista, oli tarvetta tai ei.  

Toinen asia on huoltotoimenpiteitä vaativat katkokset, jotka eivät liity kuluviin osiin. Eli ne, jotka tulevat usein yllätyksenä ja vahingoittavat tuotantoa eniten. 

Tällaisetkaan ongelmat eivät yleensä tapahdu ilman ennakkovaroitusta ja data voi auttaa havaitsemaan nämä merkit. Tässä sivutaan myös listan ensimmäistä kohtaa, sillä kyse on jäljitettyjen syy-seuraussuhteiden analysoinnin pohjalta tehdyistä havainnoista.  

Kun tuotannon datassa havaitaan tuotannollisten ongelmien ennakkovaroituksia, voidaan toimenpiteiden suunnittelu aloittaa välittömästi. 

 

Data taipuu moneen, jos sitä vain on saatavilla

Tässä blogissa pyrin avaamaan erityisesti sitä, miten monipuolisesti dataa voidaan hyödyntää. Luettelemani tavat ovat kaikki sellaisia, joiden toteuttaminen on mahdollista tällä hetkellä. Tulevaisuudessa varmasti keksitään yhä yllättävämpiä tapoja käyttää dataa energiayhtiön toiminnan parantamiseksi tai ihmisten elämän helpottamiseksi.

Kun data energiayhtiön omassa hallinnassa, ei sen käyttöä rajoita mikään muu kuin mielikuvitus. 


Harri Lääveri

Sähkönsäästöä SUPERSENSE Econ avulla

Reaaliaikainen data eco sähkö
Antti Lehikoinen

Hajautetun kaukolämpötuotannon seuranta Supersense Analyticsin avulla

Kaukolämpö supersense tilannekuva
Katri Keltikangas

Hyödynnä tekoäly ja koneoppiminen liiketoiminnassa

supersense KoneOppiminen TekoÄly

Näytä kaikki