Sähkönsäästöä SUPERSENSE Econ avulla

Harri Lääveri
Reaaliaikainen data eco sähkö

Tiedätkö reaaliaikaisen sähköenergian kulutuksen yrityksessäsi?

Sähköenergian hinnassa on ollut merkittäviä ja nopeita muutoksia vuoden 2021 aikana useista eri syistä. Tyypillisesti energialaskut saapuvat kerran kuukaudessa ja laskuista näkee takautuvasti, paljonko energiaa on kulutettu laskutusjakson aikana. Monilla energiayhtiöillä on toki nettisivuja, joihin kirjautumalla kulutusta on mahdollista seurata hieman ajantasaisemmin, mutta näissäkin palveluissa seuranta tapahtuu usein vähintäänkin vuorokauden viiveellä. 

Mitä jos sähköenergian kulutusta olisi mahdollista seurata reaaliaikaisesti? 

Käyttämällä SUPERSENSE Analytics Ecoa, energiakulutusta on mahdollista seurata reaaliaikaisesti ja jos erilaisia mittauksia on useita, kuten esimerkiksi tuotantolinjoittain tai tehtaittain, voidaan tiedot erotella tarkasti toimipaikkakohtaisesti. Sekä reaaliaikaisia mittauksia että tuotannon historiatietoja on mahdollista seurata SUPERSENSE Econ raportointityökalujen avulla, jotka tarjoavat selkeän visuaalisen kuvan siitä, missä käyttöpaikoissa ja kuinka paljon energiaa kulutetaan. Hyvä apu kulutuksen seurantaan on reaaliaikainen koontinäyttö, johon on koottu tärkeimmät energiankulutuksen avainluvut seurattavaksi ja jonka avulla kulutuksen kokonaiskuva on helppoa hahmottaa yhdellä vilkaisulla.
 

 

Lisäsäästöjä sähkön hintatiedoilla ja energiankäytön ennusteella

Yhdistämällä kulutusdataa esimerkiksi pörssisähkön reaaliaikaiseen hintatietoon voidaan luoda ennusteita siitä, milloin esimerkiksi teollisuustuotannon ajaminen olisi edullisimmillaan. Hintaennusteen avulla kulutusta voidaan ajoittaa halvempiin kellonaikoihin ja myös huippukulutusta voidaan keventää esimerkiksi porrastamalla käyntiinlähtöjä.

SUPERSENSE Econ avulla kaikki mitatut kulutustiedot sekä erilaiset ennusteet voidaan helposti jakaa organisaatiossa kaikille tietoja tarvitseville, tietoturvallisesti. Lue lisää SUPERSENSE Eco -palvelusta tai ota yhteyttä.


Harri Lääveri

Sähkönsäästöä SUPERSENSE Econ avulla

Reaaliaikainen data eco sähkö
Antti Lehikoinen

Hajautetun kaukolämpötuotannon seuranta Supersense Analyticsin avulla

Kaukolämpö supersense tilannekuva
Katri Keltikangas

Hyödynnä tekoäly ja koneoppiminen liiketoiminnassa

supersense KoneOppiminen TekoÄly

Näytä kaikki