Supersense auttaa Kemin Energia ja Vesi Oy:tä tekemään oikeita valintoja

Jani Peurasaari (Kenve) ja Harri Lääveri
supersense pilvipalvelu raportointi

Datamurros on yksi aikamme suurimpia ilmiöitä ja se koskettaa kaikkia aloja, energiateollisuus mukaan lukien. Voimalaitosten modernit automaatiojärjestelmät keräävät dataa kaikesta mahdollisesta tuotantoon liittyvästä. Tuo data on kuitenkin tyypillisesti lukittuna järjestelmän sisään, mikä vaikeuttaa datan hyödyntämistä. Tämä oli syy, jonka vuoksi Kemin Energia ja Vesi otti Supersensen käyttöön.

Supersense on nyt käytössä koko kaukolämmön tuotannossa ja myös uusi biolämpölaitos liitettiin Supersenseen. Nyt data on kaikkien saatavilla turvallisesti ja sen merkitys arkisessa työskentelyssä on suuri.

 

Pilvipohjaisuus tuo tiedon kaikkien saataville helposti

Supersense toimii yksinkertaistettuna siten, että se noutaa tuotantodatan kaukokäyttöjärjestelmästä, tallentaa sen Azure-pilvipalveluun ja yhdistelee luvut käyttäjien kannalta helposti luettavaan muotoon. Raporttinäkymään pääsee käsiksi verkkoyhteyksien puitteissa missä ja millä laitteella tahansa. Tämä datan saaminen kaikkien nähtäville on erittäin merkittävä asia Kemin Energian ja Veden henkilökunnalle.

Automaatiojärjestelmään, josta data on peräisin, ei voida antaa pääsyä kuin niille, joiden työn kannalta se on välttämätöntä. Supersense Analytics siirtää tarvittavat tiedot varmennetusti ja tietoturvallisesti pilvipalveluun, joten sen luomaan raporttinäkymään voidaan antaa näkyvyys kaikille sitä tarvitseville - aina tuotannon työntekijöistä hallituksen puheenjohtajaan.

 

Yhdistyminen tuttuihin työvälineisiin varmistaa, että työkaluja käytetään

Microsoftin tuoteperheen ratkaisut ovat useimmille tuttuja ja Kemin Energian ja Veden henkilökunnalla on M365 -tilit käytössä. Samoilla tunnuksilla päästään näkemään myös tuotannon reaaliaikainen tilannekuva, ennusteet, sekä päästö- ja muut raportit.

Helppokäyttöisyydellä onkin suuri merkitys siihen, että dataa todella tarkastellaan ja hyödynnetään.

 

Automaattinen raportointi helpottaa päätöksentekoa

Automaattinen raportointi helpottaa monien henkilöiden työskentelyä useilla erilaisilla tavoilla. Esimerkiksi talousosasto näkee raporteista öljysäiliöiden pinnanmuutokset. Näin he saavat helposti siirrettyä tiedon käyttöomaisuuskirjanpitoon. Samoin vedenkulutusta voidaan seurata helposti, joka auttaa paikantamaan mahdolliset vuodot kaukolämpöverkossa.

Aiemmin päästöraportit tehtiin jossain määrin käsityönä, mutta nyt myös ne saadaan täysin automaattisesti. Supersensen päästölaskenta on auditoitu ja tämä helpottaa tietysti viranomaisille tehtävää raportointia. Raportoinnilla on suuri merkitys myös tuotannon päästötehokkuuteen. Päivittäin automaattisesti muodostetut raportit kertovat aina edellisenpäivän tapahtumista ja näiden säännöllinen tarkastelu auttaa asianomaisia löytämään keinoja parantaa päästötehokkuutta.
 

Myös kaukolämpöverkon vikojen paikantaminen helpottuu

Supersensen raportoinnin kautta myös kaukolämpöverkon työnjohtajat saavat lähes reaaliaikaisen näkymän kaukolämpöverkon toiminnasta. Tätä pystytään hyödyntämään esimerkiksi siten, että loppuasiakkaan ilmoittaessa, ettei tämän kotona lämmitys toimi, pystytään raportoinnista helposti ja nopeasti selvittämään, onko vika tuotannossa, verkossa vai asiakkaalla itsellään.

Mahdollisuus nähdä tuotannon vikatilanteet reaaliajassa luo monenlaisia etuja: Asiakasta kyetään palvelemaan paremmin, saadaan nopeasti selville mahdolliset ongelmatilanteet kaukolämpöverkossa sekä saadaan minimoitua ongelmien taloudelliset ja ympäristölliset vaikutukset.

 

Tieto ja ennuste ohjaavat arkea yhä enemmän

Uuden biolämpölaitoksen ja nyt myös vanhemman laitoksen sähköenergiamittaukset lisättiin Supersenseen. Laitosten eri osien sähköenergian kulutusta voidaan seurata tarkemmin, lukuina sekä graafeina. Näin päästään kiinni turhaan energiakulutukseen sekä energiankäytön tehokkuuteen.  

Reaaliaikaisen seurannan ja raportoinnin lisäksi Supersense myös ennustaa kaukolämmön tarvetta useita vuorokausia eteenpäin eteenpäin. Ennusteessa käytetään historiatietoa, nykyistä säätilaa sekä sääennustetta jonka pohjalta tuotetaan koneoppimis- ja tekoälymenetelmillä kaukolämmön ennustemalleja, joista paras valitaan käyttöön.

Supersensen raportointi, reaaliaikainen näkymä tuotannosta ja kaukolämmön tarpeen ennusteen hyödyntäminen helpottaa yhä useamman Kemin Energia ja Vesi Oy:n työtekijän arkea. Data on tulevaisuudessa yksi liiketoiminnan tärkeimmistä aineettomista varoista. Supersense auttaa Kemin Energia ja Vesi Oy:tä saamaan parhaan mahdollisen hyödyn datastaan.


Harri Lääveri

Sähkönsäästöä SUPERSENSE Econ avulla

Reaaliaikainen data eco sähkö
Antti Lehikoinen

Hajautetun kaukolämpötuotannon seuranta Supersense Analyticsin avulla

Kaukolämpö supersense tilannekuva
Katri Keltikangas

Hyödynnä tekoäly ja koneoppiminen liiketoiminnassa

supersense KoneOppiminen TekoÄly

Näytä kaikki